HƯỚNG DẪN LẬP WEB

SẮP XẾP DỮ LIỆU

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nguyễn Văn Can

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  hinhnenso1_com-hinhdong-_057

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

  Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng > Học tập và làm theo tấm gương đạo HCM >

  Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2013

  htapyheo_hcm

  ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TUY                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TRƯỜNG TH VĨNH TUY 1         

      Vĩnh Tuy, ngày 25  tháng 05 năm 2013

   

  BẢN ĐĂNG KÝ

  Phấn đấu, rèn luyện của cá nhân năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương

   đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương,

  nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên,

   nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

   

  - Họ và tên: NGUYỄN VĂN CAN

  - Chức vụ: Giáo viên

  - Đơn vị công tác: Trường tiểu học Vĩnh Tuy 1

  - Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ (cơ quan): Trường TH Vĩnh Tuy 1

   

  Căn cứ kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 02/5/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tuy và kế hoạch thực hiện của chi bộ về học tập chuyên đề năm 2013 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

  Nay tôi xây dựng bản đăng ký làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng nội dung cụ thể như sau:

   

  I- KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG CỦA CÁ NHÂN QUA TIẾP THU CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC NĂM 2013.

  1- Ưu điểm:

  - Về phong cách quần chúng:

  +  Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, sẵn sàn tham gia các cuộc họp ở địa phương (khi dược mời), luôn sống gần gủi, gắn bó với nhân dân và mọi người xung quanh.

  + Trong quá trình thực hiện công việc bản thân luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không đầu cơ, vun vén lợi ích về cho bản thân.

  + Ngoài ra bản than không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bọc tận tụy, trung thành của nhân dân…”

  - Về phong cách dân chủ:

  + Bản thân luôn thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

  + Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  + Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân.

  + Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  - Về phong cách nêu gương:

  + Bản thân tiếp tục thực hiện Quy định 101QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

  + Tôi luôn phấn đấu làm nhiều việc tốt có lợi cho tổ chức và nhân dân nhằm nêu gương cho học sinh, quần chúng.

  + Bản thân luôn thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình.

  2. Hạn chế:

  - Về phong cách quần chúng: Chưa dành nhiều thời gian để gần gủi với nhân dân, từ đó để lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của quần chung nhân dân.

  - Về phong cách dân chủ: Đôi lúc chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho đồng nghiệp trước những biểu hiện chưa tốt. Còn ngại va chạm khi phát biểu.

  - Về phong cách nêu gương: Chưa tham gia đóng góp, xây dựng nhiều vào các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  II- PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU LÀM THEO PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG CỦA BÁC QUA HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2013.

  Sau khi được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Liên hệ với nhiệm vụ được giao, tôi đăng ký trước tổ chức các nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác cụ thể như sau:

  1. Về phong cách quần chúng

  - Bản thân luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân, gần gũi với nhân dân, phục vụ vì lợi ích của nhân dân.

  - Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của dân.

  - Có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đúng mực.

  - Thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của người đảng viên, luôn gương mẫu trong đạo đức lối sống và trong công việc; thực hiện tốt Điều lệ Đảng ; thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm.

  2. Về phong cách dân chủ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

  - Mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho đồng nghiệp trước những biểu hiện chưa tốt.

  - Luôn tôn trọng tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể.

  - Mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh của tập thể, thể hiện tinh thần dân chủ trong chi bộ, đảng bộ, với quần chúng nhân dân.

  - Mở rộng dân chủ trong chi bộ, đảng bộ, dân chủ với quần chúng.

  - Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

  - Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV ( khóa XI ) của Đảng đã đề ra.

  3. Về trách nhiệm nêu gương:

  - Tích cực tham gia đóng góp, xây dựng nhiều vào các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  - Bản thân lập trường tư tưởng chính trị  vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Có đạo đức, lối sống giản dị, tác phong làm việc gương mẫu.

  - Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

  - Quan hệ gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  - Bản thân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong  mọi công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn tận tâm trong giảng dạy và giáo dục học sinh. “Tất cả vì học sinh thân yêu”, tận tuỵ với nghề.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt nội qui, qui chế của cơ quan.

  - Có tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Luôn rèn luyện đạo đức tốt, lối sống trung thực, mẫu mực, giản dị, hoà nhã với bạn bè đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

  4- Khắc phục những hạn chế qua việc đăng ký thực hiện làm theo làm theo Bác trước đây đặc biệt là “Những hạn chế chưa khắc phục được”

  Thường xuyên giữ mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú.

  Là một Giáo viên làm việc trong môi trường giáo dục bản thân tôi luôn lấy tiêu chuẩn đạo đức làm thước đo, tiêu chí phấn đấu cho mình. Sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

  III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  * Biện pháp khắc phục những hạn chế

  Bản thân luôn phấn đấu, rèn luyện, học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết.

  Trong công việc, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể.

  Học tập nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt. nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tiếp thu Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  * Thời gian phấn đấu thực hiện

  Từ ngày 25 tháng 5 năm 2013 đến ngày 25 tháng 12 năm 2013

  Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân tôi trong năm 2013.

                XÁC NHẬN CHI BỘ                            NGƯỜI VIẾT BẢN ĐĂNG KÝ

                                                                                                                    

   

   

   

   

                                                                                              Nguyễn n Can

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Van Can @ 13:24 12/07/2013
  Số lượt xem: 84132
  Số lượt thích: 15 người (Đỗ Khánh Trang, Vương thị thắng, Vũ Minh Tuấn, ...)
   
  Gửi ý kiến